Susanne Vestergaard Andersen

Advokat, partner

  • Cand. jur. 1995 Århus Universitet
  • Bestalling som advokat 1999
  • Møderet for landsretten 2001
  • Møderet for Højesteret 2012
  • Uddannet mediator fra Advokatsamfundet 2014
  • Udpeget af Statsforvaltningen til behandling af tvangsadoptioner
  • Udpeget af Statsforvaltningen som professionel værge
  • Udpeget af Domstolestyrelsen som retsmægler for Vestre Landsrets kreds

Arbejdsområder
Bolighandel og entreprise Samliv og familie Testamente, arv og dødsbo Retssager og konfliktløsning Erstatning og forsikring Generel privatrådgivning

Advokatsekretær
Karen-Marie Wind

Kontakt Susanne Vestergaard Andersen

Direkte telefon 73 22 17 14 · Mobil 51 33 16 01

sva@buch-advokatfirma.dk