Persondatapolitik

Vi indsamler ikke informationer, der identificerer dig direkte, når du anvender vores hjemmeside. Du afgiver kun personlige oplysninger i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev og log ind på din sag. Buch Advokatfirma opbevarer dine oplysninger sikkert i henhold til persondataloven og videregiver dem ikke til tredjepart.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.