fbpx

Hvem arver mig?

Hos de færreste af os fylder samtaler om arv og testamente meget i hverdagen. Det er en af den slags ting, der tit bliver skudt ud i fremtiden, for det er jo ikke relevant lige nu. Men faktum er, at livet pludseligt kan tage uventede drejninger, hvor et testamente kunne have gjort situationen mindre sårbar.

Læs mere

For hvem arver egentlig dig? Hvordan er dine børn og din ægtefælle stillet, hvis du pludselig går bort, og hvad med dine og mine børn? Lever I papirløst, og er der bonusbørn i billedet, er et testamente en god ide. Du kan selv få indflydelse på fordelingen af din arv ved at oprette et testamente. Derfor er det en god ide at tage stilling.

HVAD SIGER ARVELOVEN?

Hvis du ikke har oprettet testamente, er det arveloven, der bestemmer fordelingen af din arv. Først og fremmest siger arveloven, at ægtefæller, børn, børnebørn og oldebørn skal arve dig. Det kalder man livsarvinger.

Rækkefølgen er delt op i 3 arveklasser:

  • Arveklasse 1:Ægtefælle, børn og børnebørn
  • Arveklasse 2:Forældre, hel- og halvsøskende, nevøer og niecer
  • Arveklasse 3:Bedsteforældre, onkler og tanter

Tvangsarv

Du kan kun råde over en del af din arv, hvis du har en ægtefælle eller børn.
De er nemlig tvangsarvinger og er tilsammen berettiget til 25 % af din arv.
Du råder med andre ord kun over 75 % af din arv.
Har du hverken ægtefælle eller børn, kan du råde 100 % over din arv.

Uskiftet bo

Som ægtefæller kan I sidde i uskiftet bo, når den ene ægtefælle går bort.
Uskiftet bo betyder, at den længstlevende overtager formue og ejendele, uden at livsarvinger modtager en arv. Boet vil dermed først blive skiftet den dag, du går bort. Reglen om uskiftet bo gælder ikke samlevende eller ægtefæller med myndige børn uden for ægteskabet. Her er det børnene, der bestemmer.

8 TILFÆLDE, HVOR DU MED FORDEL KAN OPRETTE TESTAMENTE

Som udgangspunkt er det altid en god ide at oprette et testamente, uanset hvordan dit liv ser ud. Testamentet sørger nemlig for, at dine nærmeste undgår tvivlsspørgsmål.

Der er dog nogle tilfælde, hvor det giver ekstra god mening at oprette testamente, og dem har vi samlet til dig her:

Din arv fordeles som udgangspunkt 50/50 mellem din ægtefælle og dine børn. Den længstlevende kan vælge at sidde i uskiftet bo, men med et testamente er det muligt at begunstige din ægtefælle med 87,5 % af arven.
Mange tror, at din samlever automatisk arver dig, hvis I har boet sammen mere end to år. Det er dog ikke tilfældet. Derfor er det vigtigt at oprette testamente, hvis du vil sikre din samlever. Har I børn eller bonusbørn er det endnu vigtigere, at du tager stilling med et testamente.
Hvis du vil fordele din arv ud over tvangsarven til ægtefælle og børn, fx ved at betænke børn, bonusbørn, børnebørn, bonusbørnebørn, fætre, kusiner eller en fraskilt ægtefælle, kan du fordele resten af arven til dem, der ikke automatisk arver dig ved at oprette et testamente.
Hvis du ønsker, at din arving ikke skal dele sin arv i tilfælde af skilsmisse eller separation, kan du oprette særeje. På den måde overgår din arv ikke til din arvings ægtefælle.
Hvis du ønsker at have indflydelse på, hvem der skal være værge for dine umyndige børn i tilfælde af at du og din ægtefælle går bort, kan du oprette et børnetestamente. Beslutningen er i sidste ende statsamtet, men du kan få afgørende indflydelse på forældremyndigheden ved at oprette et børnetestamente.
Der kan være mange følelser forbundet med at skulle fordele ejendele blandt de efterladte. Med et testamente kan du selv fordele dine ejendele og være med til at forhindre, at der opstår unødige konflikter, når boet skal deles.
Hvis du ønsker at begunstige foreninger eller velgørende formål, har du mulighed for at gøre det i dit testamente. En lang række foreninger er oven i købet fritaget for at betale afgift af arven.
Hvis du er enlig eller ikke har børn, men gerne vil betænke andre arvinger, kan du med 30 % reglen spare dem for at betale den høje afgift på 36,25 %. Ved at testamentere 30 % af din arv til en forening på betingelse af, at de betaler arveafgiften, får de øvrige arvinger 70 % af arven uden at betale afgift.

TEST din viden om arv

Hvor meget ved du egentlig om arv og testamente? Test din viden i vores quiz – måske er du ikke så godt stillet, som du tror, hvis livet pludselig tager en uventet drejning?

Tag stilling - det betaler sig

Arv og testamente kan være en svær ting at tale om og tage stilling til, når man er sund og rask og lever et godt liv. Derfor er det en god ide at få hjælp til at tale situationen igennem med en professionel advokat, der kender reglerne og kan stille de rigtige spørgsmål. På den måde slipper dine nærmeste for at træffe beslutninger på dine vegne, når du ikke er her mere. Vi hjælper dig med at få skabt et testamente, der lever op til dine ønsker. Kontakt os allerede i dag