fbpx

Hvordan skal du forholde dig til Covid-19?

”Hold løbende øje med sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk. Her er der en vejledning ”Til virksomheder og arbejdspladser”, som løbende bliver opdateret.  Målet er i videst muligt omfang at minimere risikoen for smitte.

 

I forhold til ansatte og løn på det private arbejdsmarked vil vurderingen på nuværende tidspunkt være:

 

Er den ansatte i risiko for at være smittet, skal den ansatte hjem:

 

–                     Er smitterisikoen pådraget ved rejse til et området, som var i risiko inden afrejse, er det uden løn

–                     Er smitterisikoen pådraget ved rejse til et ikke risikoområdet og man beder den ansatte om at gå hjem, er det med løn

 

Er den ansatte på vej på ferie, bør virksomheden melde ud forinden, om/ eller at man derefter vil skulle blive hjemme i 14 dage og at dette vil blive på egen regning.

 

Er den ansatte nødt til at blive hjemme for at passe børn grundet lukninger, er det også uden løn.

 

Har virksomheden kunder/leverandører m.fl. der ikke ønsker ”fremmede” ind på deres virksomhed, og den ansatte derfor sendes hjem, det vil være med løn. Om en ansat af den grund skal

opsiges, vil være en konkret vurdering.

 

For at undgå smittespredning bør virksomheder undgå fysiske møder, så de ændres til telefonmøder eller Skype. Ansatte skal undgå fysisk berøring, vaske hænder og bruge håndsprit ofte, samt holde afstand.

 

Har virksomheder indgået kontrakter, skal disse tjekkes for mulighed for fristforlængelser for arbejdets udførelse og evt. vilkår for tabsbegrænsning.

 

Er der virksomheder, hvor der er påbud om at lukke ned, kan denne situation muligvis betragtes som en force majeure situation.

 

For spørgsmål kan advokat Randi Larsen kontaktes på telefon 74 53 52 51 eller kontakt@buch-advokatfirma.dk.”