Erik Nellemann

Advokat, partner

  • Cand.jur. Århus Universitet 1986
  • Advokatbestalling 1989
  • Møderet for landsretten 1994
  • Møderet for Højesteret

Arbejdsområder
Bolighandel og entreprise Retssager og konfliktløsning Gældssanering Generel privatrådgivning

Advokatsekretær
Lotte Jensen

Kontakt Erik Nellemann

Direkte telefon 73 52 28 96 · Mobil 20 62 51 03

ern@buch-advokatfirma.dk