Tvangsauktioner

Buch Advokatfirma har stor ekspertise og erfaring i juridisk rådgivning i forbindelse med salg af fast ejendom på tvangsauktion.

Har du sikkerhed i fast ejendom i form af pant eller udlæg, rådgiver vi dig gennem hele processen, hvis ejendommen skal sælges på tvangsauktion. Vi rådgiver dig uanset om begæring om tvangsauktion begæres af dig eller tredjemand.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Udarbejdelse af auktionsbegæring
  • Besigtelse og fremvisning af ejendom
  • Udarbejdelse af salgsopstilling
  • Møde på tvangsauktion i fogedretten
  • Udarbejdelse af auktionsskøder


Kontakt:

Erik Schøt-Bæk