fbpx

Susanne Vestergaard Andersen

Advokat, partner

  • Cand. jur. 1995 Århus Universitet
  • Bestalling som advokat 1999
  • Møderet for landsretten 2001
  • Møderet for Højesteret 2012
  • Uddannet mediator fra Advokatsamfundet 2014
  • Udpeget af Statsforvaltningen til behandling af tvangsadoptioner
  • Udpeget af Statsforvaltningen som professionel værge
  • Udpeget af Domstolestyrelsen som retsmægler for Vestre Landsrets kreds
  • Udpeget som retsmægler i Sønderborg retskreds og ved Vestre Landsret.
  • Optaget på advokatlisten, i henhold til lov om social service.

Arbejdsområder
Bolighandel og entreprise Samliv og familie Testamente, arv og dødsbo Retssager og konfliktløsning Erstatning og forsikring Generel privatrådgivning

Advokatsekretær
Jette Riiskjær

Kontakt Susanne Vestergaard Andersen

Direkte telefon 73 22 17 14 · Mobil 51 33 16 01

sva@buch-advokatfirma.dk